Mỗi bé 1 phong cách

Động vật làm điệu với khăn đáng yêu và dễ thương không chịu được.

moi_be_1_phong_cach_01

Phong cách chủ đồn điền

moi_be_1_phong_cach_02 moi_be_1_phong_cach_03

Bà già đau khổ

moi_be_1_phong_cach_04

Bé mèo quàng khăn đỏ

moi_be_1_phong_cach_05 moi_be_1_phong_cach_06

Cháu bác Hổ đây, ý kiến gì?

moi_be_1_phong_cach_07

“Đầu gấu” xóm!

moi_be_1_phong_cach_08

Bé dễ thương chưa, cho bé ăn cá đi!

moi_be_1_phong_cach_09 moi_be_1_phong_cach_10

“Quý cô” miu

moi_be_1_phong_cach_11 moi_be_1_phong_cach_12

“Bà già” tâm trạng

moi_be_1_phong_cach_13

Theo ngoisao.vn/ Tiin

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...