Đố vui: Bàn chân dẫm gì?

Chân chúng ta thường dẫm lên cái gì?

ban_chan_giam_gi

>>> Trả lời: Giầy dép

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...