Đố vui: Con gì quái lạ

Bạn có thể tưởng tượng được con này không: Đập thì sống, không đập thì chết?

con_gi_quai_la

>>> Trả lời: Con tim

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Con gì quái lạ, 10.0 out of 10 based on 1 rating