Đố vui: Đàn vịt đi bộ

2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

2_con_vit

>>> Trả lời: 4

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...