Đố vui: Đánh nhau tập thể

Khi nào 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

danh_nhau_tap_the

>>> Trả lời: Khi chơi cờ vua

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...