Đố vui: Đi mãi không tới

Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

di_mai_khong_toi

>>> Trả lời: Ngày mai

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...