Đố vui: Đỉnh Everest

Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

dinh_everest

>>> Trả lời: Vẫn là đỉnh Everest thôi. Khi người ta chưa khám phá ra nó thì nó vẫn ở đấy!

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Đỉnh Everest , 8.7 out of 10 based on 14 ratings