Đố vui: Động cơ siêu rẻ

“Động cơ” hoạt động dựa trên việc lấy năng lượng mặt trời, giá siêu rẻ, hầu như nhà nào cũng có, là gì?

dong_co_sieu_re

>>> Trả lời: Dây phơi đồ

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...