Đố vui: Đốt lửa đêm đông

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp gì trước tiên?

dot_lua_dem_dong

>>> Trả lời: Que diêm

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Đốt lửa đêm đông , 4.0 out of 10 based on 1 rating