Đố vui: Gõ cửa không được vào

Khi nào có người gõ cửa mà bạn tuyệt đối không nói mời vào?

go_cua_khong_vao_duoc

>>> Trả lời: Khi bạn đang ở trong nhà vệ sinh

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Gõ cửa không được vào , 10.0 out of 10 based on 1 rating