Đố vui: Lấy nước đáy ly

Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

lay_nuoc_day_ly

>>> Trả lời: Dùng ống hút

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...