Đố vui: Món ăn lạ

Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

mon_an_la

>>> Trả lời: Bắp ngô

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Món ăn lạ, 10.0 out of 10 based on 1 rating