Đố vui: Nắng mưa tình bạn

Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta. Bạn là ai?

nang_mua_tinh_ban

>>> Trả lời: Cái bóng

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Nắng mưa tình bạn, 1.0 out of 10 based on 1 rating