Đố vui: Người đàn ông đi mưa

Một người đàn ông đi trong trời mưa. Đầu, mắt, mũi, miệng ông ta đều bị ướt nhưng tóc ông ta không hề bị ướt? Hỏi tại sao?

nguoi_dan_ong_di_mua

>>> Trả lời: Ông ta bị trọc đầu

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Người đàn ông đi mưa , 8.5 out of 10 based on 2 ratings