Đố vui: Sở thú bị cháy

Khi vườn bách thú bị cháy, con gì chạy ra ngoài đầu tiên?

so_thu_bi_chay

>>> Trả lời: Con người

Theo 24h

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đố vui: Sở thú bị cháy , 5.7 out of 10 based on 3 ratings