Kiểm soát dị tật trước khi mang thai

Tầm soát dị tật thai nhi từ trước khi sinh ra đem lại sự khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Dị tật bẩm sinh ở trẻ em là tất cả những dị dạng, khuyết tật xuất hiện ngay từ lúc mới sinh ra. Dị dạng là những cấu trúc bất thường mà...