Tụt quần, đặt mông lên mặt người khác

Biết không đánh bại được anh chàng to con, Lewis Bond đã hành động kỳ quặc: tụt quần dài, thậm chí cả quần lót rồi đặt mông, di lên di xuống trên mặt anh Arnold. Lewis Bond, 19 tuổi người Anh, đã phải nhận án cải tạo 18 tháng sau khi vô...