Những điều chú ý khi cho trẻ uống thuốc sirô

Thuốc dạng sirô thường dùng trên lâm sàng rất thích hợp cho trẻ em, nhưng nếu không chú ý cũng gây nên những hậu quả xấu đối với trẻ bệnh, cho nên khi dùng thuốc cần chú ý. Khi cho trẻ nhỏ uống thuốc thường gặp khó khăn do trẻ không...