Người đàn ông sống chung với xác chết hàng tháng trời

Với mục đích chiếm dụng tài sản của người bạn, ông Dennis McCauley đã không khai báo với chính quyền địa phương về cái chết của bà Ann Marquis mà còn sống chung hàng tháng trời với cái xác đang phân hủy. Ông Dennis McCauley, 64 tuổi, bang...